Coronavirus (Covid-19)

Klinikken begynder nu langsomt og kontrolleret at åbne for tilgang af patienter. Der bliver i klinikken taget mest muligt hensyn til de udstukne hygiejne regler, og med færre patienter sat til, således at kontakten til andre personer i klinikken oftest vil kunne begrænses til klinikpersonalet.