Utilsigtede hændelser


En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Utilsigtede hændelser indrapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på www.stps.dk og klinikken sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.

Læs mere her

Hvem skal afgøre din sag? – når du vil klage over sundhedsfaglige behandlinger – Pjece til patienter