Hos kiropraktoren


Kiropraktorerne er autoriserede af Sundhedsstyrelsen og er en vigtig del af det danske sundhedsvæsen. Du behøver ikke lægehenvisning for at blive behandlet hos en kiropraktor, da denne i kraft af sin uddannelse selvstændigt undersøger, diagnosticerer og behandler patientens problemer samt henviser til anden undersøgelse, hvor dette er nødvendigt.

Konsultationen hos kiropraktoren begynder altid med en grundig sygehistorie, hvor vi prøver at finde frem til alle de faktorer, der kan være medvirkende til patientens symptomer.

Herefter foretages en grundig undersøgelse, idet lokale symptomer i led og muskler ikke altid kan forklares alene ud fra stedet, hvor man har smerter. Vi vil især vurdere holdning, bevægefunktion, balance, motorik, tilstanden i kropstammemuskulaturen og den generelle sundhedstilstand.

Ofte vil en røntgenundersøgelse bidrage med vigtig information om en patients symptomer. Kombinationen af et godt røntgenapparatur og vores digitale røntgenfremkaldning giver mulighed for optimal røntgenkvalitet.

De behandlingsmetoder man benytter inden for kiropraktik er bl.a. håndgrebs-teknikker, hvor de led, hvor bevæge- funktionen er unormal (dysfunktion), behandles. Hvis der findes låsningstilstande i et eller flere led (fixationer eller subluxationer) i rygsøjlen eller perifere led, bruger man de indøvede kiropraktiske teknikker til at genskabe leddets normale bevægelighed. Selve behandlingen er let, og der er minimal ubehag forbundet med den.

Som patient har du mulighed for at få en udskrift af din journal, hvis der bliver behov for det.