Coronavirus (Covid-19)


Klinikken er åben som normalt. Der bliver taget mest muligt hensyn til de udstukne hygiejne regler, og med færre patienter sat til, således at kontakten til andre personer i klinikken så vidt muligt vil kunne begrænses til klinikpersonalet.